Orientační ceny služeb...

Jelikož má každý klient specifické potřeby a využívá různé množství služeb v různých intervalech, jsou konkrétní ceny předmětem smluvního ujednání až po zjištění rozsahu prací.

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH, tzn. ke konečné ceně bude připočítáno DPH v sazbě 21%

 

pravidelné:

cena 1 hod. práce (daňová evidence / podvojné účetnictví)                                            280 - 400,- Kč

(účtování předaných dokladů a vyhotovování sjednaných či objednaných reportů pro klienta, uzávěrkové operace,

jednání a konzultace s klientem, komunikace se správcem daně a kontroly)

 

zpracování mzdové agendy                                                                                            150 - 250,- Kč / 1 zam-ec

(měsíční zpracování mezd na základě dodané docházky, přihlášky/odhlášky zaměstnanců, roční zúčtování daně, potvrzení pro zaměstnance, spolupráce s insolvenčními správic, exekutory atp.)

 

zastupování klienta na FÚ, ZP, OSSZ, obsluha klient.datové schránky                          200,- Kč

(podávání všech povinných dokumentů na FÚ a běžná komunikace s FÚ, ZP a OSSZ. Měsíční paušál při účtování v hodinové sazbě.

Služba je zvlášť upravena plnou mocí).

 

přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení                                                       od 800,- Kč

 

přiznání k dani silniční (1x ročně)                                                                                     350,- Kč (do 3 ks vozidel, další +50 Kč)

přiznání k DPPO vč. výkazů (1x ročně)                                                                            od 3.000,- Kč **

 

jednorázové:

  • zpracování roční daňové evidence fyz.os.                od 400,- Kč*  / od 484,- vč. DPH

  • přiznání k DPFO dle §6 (pouze zaměstnání)            500,- Kč / 605,- vč. DPH

  • přiznání k DPFO dle §7 (pouze podnikání)               600,- Kč (nebo pouze 1 z ost. příjmů dle §8, §9, §10) / 726,- vč. DPH

  • přiznání k DPFO kombinace 2 příjmů                       700,- Kč / 847,- vč. DPH

  • přiznání k DPFO kombinace 3-5 příjmů                    od 1000,- Kč ** / od 1.121,- Kč vč. DPH

  • přehledy OSVČ pro SZ a ZP                                     2 x 200,- Kč / 484,- vč. DPH

  • přiznání k dani z nemovitostí                                     600,- Kč (do 2 ks nemovitostí, každá další +200 Kč) / 726,- vč. DPH

*  bude stanoveno individuálně - záleží na náročnosti, počtu dokladů a intervalu zpracování - měsíční, čtvrtletní, roční

** bude stanoveno individuálně

 
Ceny jsou platné od 24. 1. 2022
(došlo ke zvýšení některých cen z r. 2015)