Orientační ceny služeb...

Jelikož má každý klient specifické potřeby a využívá různé množství služeb v různých intervalech, jsou konkrétní ceny předmětem smluvního ujednání až po zjištění rozsahu prací.

cena 1 hod.práce                                                                                                 250,- Kč

(účtování předaných dokladů a vyhotovování sjednaných či objednaných reportů pro klienta, uzávěrkové operace, jednání a konzultace s klientem, komunikace se správcem daně a kontroly)

zastupování klienta před správcem daně/obsluha klient.datové schránky           200,- Kč

(služba je zvlášť upravena plnou mocí. Měs.paušál při účtování v hodinové sazbě, při sjednání měsíčního paušálu na vedení účetnictví zdarma)

 

  • paušál - zpracování DE                                  od 300,- Kč*
  • přiznání k DPFO                                             od 500,- Kč (dle druhu příjmů)
  • přehledy OSVČ pro SZ a ZP                          2 x 200,- Kč
  • přiznání k DPH + KH                                      800,- Kč
  • přiznání k dani silniční vč. záloh                     300,- Kč (do 3 ks vozidel, každé další +50 Kč)
  • přiznání k dani z nemovitostí                          600,- Kč (do 3 ks nemovitostí, každá další +100 Kč)
  • přiznání k DPPO vč. Výkazů                          od 2000,- Kč individuálně

* velmi záleží na počtu dokladů a intervalu zpracování - T/M/Q/R